× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564


ข่าวกิจกรรม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน “เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร”...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๔-๖ Pretest ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...อ่านต่อ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณฐภัทร ตรงจิตภักดี ป.๖/๕ นักกีฬากอล์ฟ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ SAT-FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND TOURNAMENT ประจำปี ๒๕๖๓...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑...อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม