× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563


ข่าวกิจกรรม

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การแสดงถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา...อ่านต่อ
ด.ช.น่านเจ้า ทุ่งมีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ นักเรียนได้รับพระราชทานกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์ ...อ่านต่อ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม...อ่านต่อ
แสดงความยินดีกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ และ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒...อ่านต่อ
คณาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม