× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.๖/๑ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันแบดมินตัน ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ทักษพร พิทยราชศักดิ์ ม.๑/๖ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หญิงเดี่ยว ๑๔ ปี จากการรายการแข่งขัน RPK WEB JUNIOR RELAK#2 (NO RANK) 1HAPPYNESS...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ทักษอร พิทยราชศักดิ์ ป.๓/๒ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หญิงเดี่ยว ๙ ปี จากการแข่งขัน Badminton Tournament 2024 ...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๗ ชั้น ๔ ...อ่านต่อ
บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ "เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสาธิตเกษตร" ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
โครงการพัฒนาอาจารย์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษาโครงการ Campus Asia: KU-HU START Program จาก Hiroshima University และ Beijing Normal University และ Changchun University ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม