× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563


ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรต้านไวรัส วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ...อ่านต่อ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ภาคปลาย และรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม...อ่านต่อ
การประชุมรวมอาจารย์ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐–๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ และ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม