× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ลิ่วลักษณ์ ที่ได้รัรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ และThailand International Mathematical Olympiad (TIMO)...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนัญธิดา ภิระบรรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากรายการ“CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN” ครั้งที่ ๒ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ นายคชธร เที่ยงตระกูล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากรายการ “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN” ครั้งที่ ๒ ...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

ร่วมงาน Grand Opening “Academic Showcase” มหกรรมเปิดลานแสดงผลงานวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านต่อ
การอบรม “วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุมีผู้บุกรุกอันตราย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕-๑๓.๕๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษานานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ
งานพยาบาล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาจารย์สวัสดิการทีมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม