Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557


E-BOOK

วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า...อ่านต่อ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช...อ่านต่อ
กิจกรรม “ฟาร์มสุข ไอศกรีม” โดยศูนย์การเรียนรู้สัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Program) ณ KING’S COLLEGE ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗...อ่านต่อ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ - วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ...อ่านต่อ
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนั้นฟังการบรรยายเรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ – ๔๑๒...อ่านต่อ