× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภูกร ศรีณรงค์ (ข้าราชการบำนาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์) ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ" ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทผู้ทำประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ......อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วนาวรรณ แก้วกำเนิด ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ...อ่านต่อ
กำหนดการรับหนังสือและบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ในวันที่ ๑๗ ๒๓ และ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งรับตามระดับชั้นวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ ...อ่านต่อ
เปิดเรียนแบบออนไลน์นี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าของสหกรณ์โรงเรียนผ่านทางไลน์ น้องพีต้า https://lin.ee/8HegAgw ได้แล้ว ...อ่านต่อ
ขยายเวลาบันทึกประวัตินักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สามารถบันทึกได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ LINE OFFICIAL แนะแนวสาธิตเกษตร ช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมสมัครเป็นจิตอาสา KU Vaccine Covid-19 ณ ศูนย์บริการฉีควัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม