× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมมอบสิ่งและอาหารให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
ร่วมเป็นจิตอาสา KU Vaccine COVID-19 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
คนเก่งสาธิตเกษตร นายรชตะ ธรรมเจริญสถิต ม.๕/๓ (ปังปอนด์) นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ปี ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
ประชุมรวมอาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ...อ่านต่อ
การรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๗ ชั้น ๑ และสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน ...อ่านต่อ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ...อ่านต่อ
คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรุงเทพมหานคร......อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัฏฐ์ วงศ์ศิริเมธีกุล ม.๕/๔ นายสิรภพ อัฒพันธ์ ม.๕/๕ ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...อ่านต่อ
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วาระครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียน “เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร” ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม