× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมงาน Grand Opening “Academic Showcase” มหกรรมเปิดลานแสดงผลงานวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...อ่านต่อ
การอบรม “วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุมีผู้บุกรุกอันตราย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕-๑๓.๕๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐ รูป และพิธีถวายเพล เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล และ ห้อง ญสส. ชั้น ๙ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ...อ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชาสุขศึกษา จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าประตูโรงเรียนสาธิตเกษตร ...อ่านต่อ
กิจกรรม “ลอยกระทง ดำรงไทย รักษ์สายน้ำ” รายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ๑ ปี ณ ประเทศนิวซีแลนด์ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ......อ่านต่อ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิด อาคาร ๔ และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบ ๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา อาคาร ๓ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม