× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ......อ่านต่อ
กิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ “กตัญญุตา-คารวะ” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
ชมรมรักษ์โรงเรียนจัดโครงการธนาคารขยะ เคยูเอส ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ ลานทอง และอาคาร ๗ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "ม็อกเทลผลไม้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา ...อ่านต่อ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ กิจกรรมการเรียนรู้สัญจร “ที่คั่นหนังสือ DIY” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ วันเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ...อ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ จังหวัดราชบุรี ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) จ.ชลบุรี ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม