× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๕๐–๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ระดับนานาชาติในรายการ International Conference 2022...อ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง “ต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๕” วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในรายการ International Conference 2022 ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕...อ่านต่อ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑...อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม