× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๔-๖ Pretest ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๔-๖ Pretest ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัลอีก ๗,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน


E-BOOK

สถิติเข้าชม