× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา AIR Force Youth fencing Championship 2024 ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พิธา อำนวยเจริญกุล ป.๔/๗ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในกิจกรรม Juniors Go- Kart รอบ Advanced Training รุ่นอายุ ๑๐ ปีชาย ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ลิ่วลักษณ์ ป.๕/๒ ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง Cypher โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม Sun Film Award เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗...อ่านต่อ
นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในรายการ International Conference 2024 เมื่อวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๘ ห้องกิจกรรม ๒...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นิสิตฝึกสอน หัวข้อ“มหัศจรรย์งานกระดาษ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ
โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ "เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสาธิตเกษตร" ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม